Collectieve renovatie in Vlaanderen

De laatste transitie-arena ging over de uitdagingen op de renovatiemarkt. Hoe kunnen we de renovatiegolf versnellen? Hoe toveren we onze verouderde, tochtige huizen om tot moderne, energieneutrale woningen?  

Volgens Mieke Bonnarens van Bouwunie leeft meer dan de helft van de bouwbedrijven in ons land uitsluitend van renovatieprojecten. Toch er blijft nog altijd veel werk aan de winkel. 15 % van de Vlamingen wonen in een huis met vochtproblemen. 14 % van de woningen beschikt niet over centrale verwarming. Slechts de helft van onze huizen is voorzien van dakisolatie, buitenmuurisolatie én hoogrendementsglas.

330.000 nieuwe woningen

Vlaanderen heeft zich geëngageerd om tegen 2020 al onze huizen geïsoleerd te krijgen. Tegen 2030 hebben we 330.000 nieuwe woningen nodig. Tegen 2050 zijn we met 1 miljoen meer mensen in Vlaanderen. “We staan voor enorme uitdagingen,” zegt Mieke Bonnarens van Bouwunie. “Daarom is het belangrijk dat we de renovatiegraad snel optrekken van 0,5 naar 2,5 procent. Maar het blijkt niet zo gemakkelijk om alle huiseigenaars daarvan te overtuigen. Vooral bij oudere mensen, verhuurders, mede-eigenaars of kwetsbare doelgroepen slaat de boodschap moeilijk aan.”

Dampoort knapt op

Collectieve renovatieprojecten zijn een mogelijke oplossing. Op die manier kan er sneller, betaalbaarder en met minder persoonlijke inspanning verbouwd worden. Mieke Bonnarens van Bouwunie haalt het voorbeeld aan van ‘Dampoort knapt op’. Huiseigenaars uit de Gentse Dampoortwijk met een beperkt inkomen kunnen hun huis laten renoveren tot een energiezuinige en kwaliteitsvolle woning. Dit project van OCMW en CLT Gent voorziet een renovatiebudget van maximum 3000 euro, dat de deelnemers pas moeten terugbetalen als ze de woning verkopen. Er is ook voorzien in gratis begeleiding en advies bij de verbouwplannen. 

De kwetsbare huurmarkt

Volgens To Simons van het Centrum Duurzaam Wonen is de huurmarkt er in Vlaanderen het slechtst aan toe. De isolatie-index van een huurwoning ligt gemiddeld op 4,6 tegenover 6,1 bij een koopwoning. Het gaat in totaal om zo’n 460.000 woningen, of 15 % van de totale huizenmarkt in Vlaanderen. 94 procent wordt verhuurd door particulieren, die gemiddeld 2,2 extra woningen in hun bezit hebben. “Een derde van de verhuurders zijn al 65plus. Ze beschouwen hun extra huis als een appeltje voor de dorst en zijn meestal niet geneigd om energiebesparende maatregelen te nemen. De terugverdientijd is te lang en als de waarde van het huis teveel stijgt, gaan ook de successierechten teveel omhoog,” zegt To Simons.

ESCO of VSK

Bij het Centrum Duurzaam Wonen zijn ze op zoek naar systemen of triggers om de huurwoningen gerenoveerd te krijgen. Zo denken ze bijvoorbeeld aan een ESCO-fonds voor de particuliere markt. “Het is een systeem dat al gebruikt wordt voor kantoorgebouwen. Het ESCO-fonds financiert de verbouwing en ontvangt in ruil een deel van de meerwaarde of de energiebesparing,” legt To Simons uit. “Een andere piste is die van de Sociale Verhuur Kantoren (SVK). Eigenaars geven hun huis voor 9 jaar uit handen, zij zorgen voor de renovatie en de verhuur. Het systeem is vandaag nog niet echt populair. SVK’s verhuren momenteel 6500 huizen, of 1,5 procent van het totaal.”

Alle presentaties van de transitie-arena over collectieve renovatie zijn te vinden ophttp://www.duwobo.com/transitiearena

20 februari: Circular & Smart Cities

Hoe helpen sensoren, connectiviteit, blockchain en data de circulaire economie in de stad vooruit?

20 februari: Woonlabo WVL2

Studienamiddag over efficiënte invulling van ruimte

02 maart: Sociale duurzaamheid voor textiel- en modesector

Inspiratiedag binnen Schone Kleren Campagne

Projecten rond actief en gedeeld burgerschap

Oproep voor lokale besturen, van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Commissie

Hoe kan Vlaanderen klimaatbestendiger worden?

Een nieuw rapport van de Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen

Fietsnetwerken redden levens

Europese steden kunnen tot 10 000 vroegtijdige sterfgevallen vermijden