Beloning van Stichting Robert Rauschenberg

De Stichting Robert Rauschenberg (een fonds ter bevordering van artistieke antwoorden op het vraagstuk van de klimaatverandering) kondigde een projectoproep aan voor organisaties die subsidies willen ontvangen voor hun cross-disciplinair kunstproject dat de klimaatopwarming wil tegengaan.

Het gaat om projecten die balanceren op de grens tussen kunst en klimaat: kunstprojecten die het publieke bewustzijn rond klimaatverandering willen aanwakkeren, die de wortels van de klimaatopwarming traceren en blootleggen, die een duw in de rug geven aan burgerkracht,…worden aangemoedigd om mee te doen. Je kan op de website van Robert Rauschenberg alle informatie terugvinden over de richtlijnen en vereisten. In dit bericht vind je echter ook een bijlage voor de aanvraag.

Robert Rauschenberg is één van de bekendste inspiratoren van de latere moderne schilderkunst. In de jaren ’50 en ’60 ontwikkelde hij een oeuvre dat haaks stond op het individualistische expressionisme. Hij werd beschouwd als een pionier van het neorealisme, ook wel poptical art genoemd. Tegelijkertijd vormden zijn collages de basis voor werken van o.a. popart-artiesten Andy Warhol en Roy Lichtenstein. Door zijn continue succes zag hij zijn kans schoon om opkomende talenten te financieren én een beweging op te richten die lobbyde voor het opstrijken van royalties bij de herverkoop van werken van kunstenaars. Deze ‘Artists Rights Today’ en de latere organisatie die hij mee oprichtte, namelijk ‘Change, Inc.’ hielpen kunstenaars om financiële slagkracht te ontwikkelen. Op latere leeftijd werd hij politiek gerichter: hij kwam op voor artiesten bij de ‘National Endowment of the Arts’ oftewel het Agentschap Kunsten dat instond voor de toekenning van subsidies aan kunstenaars en kunstprojecten. Rauschenberg staat voor een meer integratieve benadering van kunsten, waarbij het sociale, wetenschappen en techniek en ook de omgeving of het milieu geïntegreerd worden. Hij was van nature uit een milieuactivist, die al tijdens de Earth Summit van ’92 zijn bezorgdheid uitte over het milieu, en daar een symbolisch schilderij rond maakte met de veelzeggende titel ‘Earth Summit: Last Turn/Your Turn’.

Climate Change Solutions Fund

Application deadline: December 22, 2014

www.rauschenbergfoundation.org

https://www.artsy.net/artist/robert-rauschenberg

08 juni: Kick-off Green Deal Circulair Aankopen

Laat ons die grondstofkringlopen sluiten

13 juni: 25 jaar Vlaco

Symposium over de biologische kringloop, het fundament van de circulaire economie

28 mei: Feestelijke Opening Week van de Bij

Groot publieksfeest in De Panne

Belgische organisaties scoren op EMAS-awards

PMC Holding, Martin's Hotels en de FOD Mobiliteit en vervoer vallen in de prijzen

FRDO persprijs duurzame ontwikkeling

Voor Vlaanderen vallen Tine Hens, Guy Nantier en Annelies Roose in de prijzen

Oproep: samenwerking met India over duurzame stedelijke ontwikkeling

12 Europese steden krijgen de kans om banden te smeden met Indische stad