Agenda

September

14 september: Change Lab Decent Work for All

Over de tewerkstelling en integratie van kwetsbare personen

21 september: Car Free Day

Kies voor fiets, openbaar vervoer of carpool

25 september: MO-lezing over de impact van het bedrijfsleven

Als ondernemers de bottomline kunnen veranderen, kunnen ze ook de wereld veranderen

26 september: Dag van de Duurzame Mobiliteit

Met innovatieve praktijkvoorbeelden en een uitgebreide mobiliteitsmarkt

26 september: Klimaatconferentie

Het klimaat verandert. En wij?

28 september: Belgisch-Nederlands Zeewierevent

De fabrieken van de toekomst onderzoeken de mogelijkheden van zeewier

30 september: Change Lab Gezonde voeding op school

Hoe lanceren we een Green Deal rond gezonde en duurzame maaltijden op school?

Oktober

01 - 03 oktober: Studiebezoek aan Kopenhagen

Focus op klimaatbeleid en mobiliteit

04 oktober: Water Resilient Cities Conference

Over innovaties en goede voorbeelden op het vlak van duurzame afwatering in een veranderend klimaat

05 oktober: De Stadsrand in verandering

De VRP en Infopunt Publieke Ruimte organiseren samen een studienamiddag over publieke ruimte in de stadsrand.

05 oktober: Meer geld voor minder koolstof

Seminarie over de financiering van de transitie

07 oktober: Boost je buurt

Inspiratiedag 'Gemeente voor de toekomst'

08 oktober: Ecopolis

Digital together, for a just society

09 oktober: Water Reuse Europe Conference

Hoe kunnen we ons vuil water in Europa maximaal hergebruiken?

11 oktober: Tijdelijk anders bestemmen

Colloquium over tijdelijke invullingen

14 oktober: Festival Retour

Inspiratiedag over de kringloopeconomie

19 oktober: Inspiratiedag waterzuivering in buitengebied

Over robuuste watersystemen, afvalwaterzuivering en circulaire economie

23 oktober: Meer geld voor minder koolstof

Seminarie over de financiering van de transitie

23 tot 25 oktober: G-STIC 2017

Global Science, Technology & Innovation Conference

24 oktober: Najaarsconferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens

Over e-fleet management en resultaten RFI

November