Agenda

December

18 december: SDG-vorming in Leuven

Voor ambtenaren van steden, gemeenten, provincies en Vlaamse overheid

Januari

18 januari: Meer geld voor minder koolstof

Seminarie over de financiering van de transitie

Februari

01 februari: Meer geld voor minder koolstof

Seminarie over de financiering van de transitie

02 februari: Proeven van VITO-onderzoek

Voor Vlaamse ambtenaren die interesse hebben in innovatief onderzoek

08 februari: Inspiratiedag groene warmte

Alles over de transitie naar duurzame verwarmingssystemen en -praktijken

28 februari: NMEDO cursus

Driedaagse cursus over Natuur- en Milieueducatie en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling