Agenda

Juni

13 juni: 25 jaar Vlaco

Symposium over de biologische kringloop, het fundament van de circulaire economie

20 juni: De Slimme Woning

Van toekomstbeeld naar realiteit

22 juni: Investeringen en overheidsschuld

FRDO-seminarie in het kader van de transitie naar een koolstofarme samenleving

September
Oktober

01 - 03 oktober: Studiebezoek aan Kopenhagen

Focus op klimaatbeleid en mobiliteit

05 oktober: De Stadsrand in verandering

De VRP en Infopunt Publieke Ruimte organiseren samen een studienamiddag over publieke ruimte in de stadsrand.

07 oktober: Boost je buurt

Inspiratiedag 'Gemeente voor de toekomst'