26 oktober: FRDO-conferentie over klimaatverandering en gezondheid

De klimaatverandering brengt risico’s mee, zoals hittegolven, extreme droogte, bosbranden en bepaalde vormen van luchtverontreiniging, maar ook  extreme neerslag en veranderende seizoenen… In deze FRDO-conferentie zal nagegaan worden hoe dit een impact kan hebben op de gezondheid, in Europa en in ons land.

  • Wat zijn de kosten zowel op het vlak van menselijk lijden als financieel voor de samenleving?
  • Welk risico’s lopen kwetsbare groepen als zwangere vrouwen, kinderen, ouderen, mensen met allergieën,... en welk beleid  moet gevoerd worden om hen te beschermen?
  • Hoe anticiperen op deze gezondheidsrisico’s,  zowel voor deze groepen als voor de bevolking in het algemeen?
  • Welk beleid met een positieve impact voor de gezondheid en het klimaat kan gevoerd worden?
  • Hoe win-winsituaties creëren voor de volksgezondheid, het klimaat, het milieu en de overheidsuitgaven?  

Programma:

13.30 u | Ontvangst en registratie van de deelnemers

14.00 u | Welkomstwoord door mw. Christine Defraigne, voorzitster van de Senaat

14.05 u | Inleidingstoespraak:  One world One health.  | dhr. Tom Auwers  - Voorzitter directiecomite FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

14.15 u | Klimaatverandering en gezondheid: een stand van zaken – natuurkundige klemtoon | Prof. Jean-Pascal van Ypersele – UCL

14.40 u |De impact van de klimaatverandering op de gezondheid – medische klemtoon | dr. Vladimir Kendrovski – World Health Organization en Prof. dr. An Van Nieuwenhuyse  - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en KULeuven

15.05 u| De coördinatie van gezondheids- en klimaatbeleid: de uitdaging van de intersectoriële samenwerking | dr. Yseult Navez - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

15.30 u | koffiepauze

15.45 u | Hoe kunnen Natuur & Gezondheidsbeleid en Klimaatbeleid elkaar versterken? | Prof. Hans Keune – UAntwerpen, Belgian Biodiversity Platform & Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO)

16:10 u | Vragenronde

16.50 u | Conclusies 

Meer info vindt u op de website: http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2610-klimaatverandering-en-gezondheid

Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via de link http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/734/.

 

05 december: SDG-vorming in Gent

Voor ambtenaren van steden, gemeenten, provincies en Vlaamse overheid

18 december: SDG-vorming in Leuven

Voor ambtenaren van steden, gemeenten, provincies en Vlaamse overheid

24 november: Eerste Leefstraat Congres

Hoe kunnen autoluwe straten zorgen voor een sterker buurtgevoel?

31 Vlaamse scholen ontvangen Groene Vlag

Beloning voor extra inspanningen op het vlak van milieuzorg en duurzaamheid

Kringloopsector blijft groeien

11,4 kilo herbruikbare goederen per Vlaming

Nieuwe campagne over veranderingsgericht en gezond bouwen

Hoe kunnen we slimmer bouwen zonder comfort te verliezen?