25 april: Smart Cities of Things and Smart Government

Het congres Smart Cities of Things & Smart Government tracht met ruim 40 sprekers een antwoord en mogelijk zelfs een oplossing te bieden voor prangende vragen rond een leefbare en dienstbare samenleving en hoe innovatieve technologie daarbij een rol kan spelen. 

Daarom combineert deze bijeenkomst ook voor het eerst ‘Smart Cities’ met ‘Smart Governments’. Beide zijn immers verbonden: de burger, wij dus, staat centraal, zoveel is duidelijk. Het gaat immers niet alleen om Smart Government, maar ook om Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy en uiteraard ook over u, Smart People. 

Meer informatie en inschrijven

25 april: Smart Cities of Things and Smart Government

Hoe kan innovatieve technologie een rol spelen in een leefbare en dienstbare samenleving?

24 april: Symposium Ecosysteemdiensten

Groene oplossingen voor maatschappelijke problemen

03 juni: Infosessie groendaken

Workshop over voordelen, aandachtspunten, aanleg en onderhoud

Vlaamse voedingsindustrie produceert meer met minder milieu-impact

Milieuanalyse laat positieve evolutie zien

Eerste Green Deal wil Gedeelde Mobiliteit een boost geven

76 partners engageren zich voor meer carpoolers en autodelers

Interafval start met denktank rond verpakkingsafval

Hoe kan de inzameling efficiënter en eenvoudiger?