23 oktober: Meer geld voor minder koolstof

Het klimaatakkoord van Parijs zet ons ertoe aan onze broeikasgasemissies fors te verminderen:  we moeten evolueren naar een lagekoolstofmaatschappij, maar dat heeft een prijs. Om die in te kunnen schatten, en te bekijken hoe we de financiering vorm kunnen geven, organiseert de FRDO twee seminaries dit najaar.

De raad was begin dit jaar reeds actief in dit domein, met een advies over de financiering van energierenovatie van openbare gebouwen (30 mei 2017) en een seminarie over investeringen en begroting/schuldenlast van 22 juni 2017 (zie http://www.frdo-cfdd.be/fr/publications/2206-rapport voor een verslag). 

Het seminarie van  23 oktober vertrekt vanuit enkele concrete gevallen van financiering in België en het buitenland om de vraag te stellen wie de transitie kan financieren, en op welke manier. Wat is de rol van ondernemingen, overheden en burgers ? Is het investeringsbeleid van de financiële wereld klimaatvriendelijk, vormt het een hefboom voor de transitie naar een koolstofarme maatschappij ? 

Het definitieve programma zal binnenkort op onze website gepubliceerd worden en overgemaakt worden per mail. 

Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk : 

Voor het seminarie van 23 oktober via de link http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/741 .

26 september: Klimaatconferentie

Het klimaat verandert. En wij?

28 september: Belgisch-Nederlands Zeewierevent

De fabrieken van de toekomst onderzoeken de mogelijkheden van zeewier

14 oktober: Festival Retour

Inspiratiedag over de kringloopeconomie

Goedkoop, Ecologisch en Kleinschalig wonen in Gent

Labland experimenteert met nieuwe materialen en technieken

Minder auto's voor woon-werkverkeer

De wagen verliest voor het eerst terrein

Zingende vuilnisbakken om kinderen te motiveren

Basisschool in Zingem lanceert innovatieve oplossing voor een nette speelplaats