22 juni: Investeringen en overheidsschuld

België heeft zich geëngageerd om de in het Akkoord van Parijs gestelde emissiereductiedoelstellingen te verwezenlijken. Dit vereist aanzienlijke publieke investeringen, maar het fiscale stabiliteitspact stelt ook grenzen aan de schuldenlast van de EU-lidstaten.

Het doel van dit Seminarie is om de werkelijke omvang van de door de richtlijnen van Eurostat (ESR) opgelegde grenzen voor de overheidsuitgaven te verduidelijken. Tijdens dit seminarie komt de mogelijke flexibiliteit van het ESR aan bod. Vormen deze richtlijnen momenteel een obstakel voor investeringen om de doelstellingen van het Akkoord  van Parijs te halen? Zo ja, welke aanpassingen zijn er nodig aan het ESR?

De FRDO hoopt een forum te kunnen bieden waar beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden in dialoog kunnen gaan met elkaar.

Na het seminarie wordt een broodjeslunch aangeboden. Deelname is gratis, maar inschrijven voor 16 juni is noodzakelijk en dit via de link http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/728/

 

05 oktober: De Stadsrand in verandering

De VRP en Infopunt Publieke Ruimte organiseren samen een studienamiddag over publieke ruimte in de stadsrand.

01 - 03 oktober: Studiebezoek aan Kopenhagen

Focus op klimaatbeleid en mobiliteit

Vlaamse Overheid bouwt duurzaam met GRO

'Vanuit de circulaire gedachte brengen we de volledige levensduur van een gebouw in rekenschap.'

Vlaanderen engageert zich voor circulaire economie

1,7 miljoen euro voor de Green Deal

De Landgenoten wint Radicale Vernieuwers

1000 boeren en burgers die samen landbouwgrond beheren