22 juni: Investeringen en overheidsschuld

België heeft zich geëngageerd om de in het Akkoord van Parijs gestelde emissiereductiedoelstellingen te verwezenlijken. Dit vereist aanzienlijke publieke investeringen, maar het fiscale stabiliteitspact stelt ook grenzen aan de schuldenlast van de EU-lidstaten.

Het doel van dit Seminarie is om de werkelijke omvang van de door de richtlijnen van Eurostat (ESR) opgelegde grenzen voor de overheidsuitgaven te verduidelijken. Tijdens dit seminarie komt de mogelijke flexibiliteit van het ESR aan bod. Vormen deze richtlijnen momenteel een obstakel voor investeringen om de doelstellingen van het Akkoord  van Parijs te halen? Zo ja, welke aanpassingen zijn er nodig aan het ESR?

De FRDO hoopt een forum te kunnen bieden waar beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden in dialoog kunnen gaan met elkaar.

Na het seminarie wordt een broodjeslunch aangeboden. Deelname is gratis, maar inschrijven voor 16 juni is noodzakelijk en dit via de link http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/728/

 

25 september: MO-lezing over de impact van het bedrijfsleven

Als ondernemers de bottomline kunnen veranderen, kunnen ze ook de wereld veranderen

21 september: Car Free Day

Kies voor fiets, openbaar vervoer of carpool

24 oktober: Najaarsconferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens

Over e-fleet management en resultaten RFI

Twee derde broeikasgasuitstoot van Vlaamse consumptie in het buitenland

De consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner

Ecologisch herstel van de Oude Kale in Landegem

Een betere waterkwaliteit en een waardevoller waterloop

Meer dan 2000 milieuovertreders bestuurlijk beboet

De boetes zijn ten voordele van het Minafonds