20 juni: De Slimme Woning

Een slimme energietransitie vraagt slimme oplossingen: zoals slimme woningen, een slim net én slimme meters.

  • Maar wat wil dat eigenlijk zeggen, ‘slim’?
  • Welke rol speelt het energienet in een toekomst met veel meer hernieuwbare energie?
  • Wat is de rol voor onze energieleverancier?
  • Hoe energiezuinig moet een slimme woning nog zijn?
  • Voor iedere woning zonnepanelen met een thuisbatterij?
  • Of pakken we het beter samen aan?
  • En ook: hoe krijgen we iedereen mee in deze transitie?

Op deze studiedag van Bond Beter Leefmilieu wordt onder begeleiding van experten uit alle hoeken van de maatschappij op zoek naar de rol van de gebruiker, een slimme woning en een slim net in de energietransitie.

Meer informatie en inschrijven

05 oktober: De Stadsrand in verandering

De VRP en Infopunt Publieke Ruimte organiseren samen een studienamiddag over publieke ruimte in de stadsrand.

01 - 03 oktober: Studiebezoek aan Kopenhagen

Focus op klimaatbeleid en mobiliteit

Vlaamse Overheid bouwt duurzaam met GRO

'Vanuit de circulaire gedachte brengen we de volledige levensduur van een gebouw in rekenschap.'

Vlaanderen engageert zich voor circulaire economie

1,7 miljoen euro voor de Green Deal

De Landgenoten wint Radicale Vernieuwers

1000 boeren en burgers die samen landbouwgrond beheren