20 juni: De Slimme Woning

Een slimme energietransitie vraagt slimme oplossingen: zoals slimme woningen, een slim net én slimme meters.

  • Maar wat wil dat eigenlijk zeggen, ‘slim’?
  • Welke rol speelt het energienet in een toekomst met veel meer hernieuwbare energie?
  • Wat is de rol voor onze energieleverancier?
  • Hoe energiezuinig moet een slimme woning nog zijn?
  • Voor iedere woning zonnepanelen met een thuisbatterij?
  • Of pakken we het beter samen aan?
  • En ook: hoe krijgen we iedereen mee in deze transitie?

Op deze studiedag van Bond Beter Leefmilieu wordt onder begeleiding van experten uit alle hoeken van de maatschappij op zoek naar de rol van de gebruiker, een slimme woning en een slim net in de energietransitie.

Meer informatie en inschrijven

25 september: MO-lezing over de impact van het bedrijfsleven

Als ondernemers de bottomline kunnen veranderen, kunnen ze ook de wereld veranderen

21 september: Car Free Day

Kies voor fiets, openbaar vervoer of carpool

24 oktober: Najaarsconferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens

Over e-fleet management en resultaten RFI

Twee derde broeikasgasuitstoot van Vlaamse consumptie in het buitenland

De consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner

Ecologisch herstel van de Oude Kale in Landegem

Een betere waterkwaliteit en een waardevoller waterloop

Meer dan 2000 milieuovertreders bestuurlijk beboet

De boetes zijn ten voordele van het Minafonds