20 februari: Woonlabo WVL2

Wat doe je met een vrij gekomen stuk grond of gebouw? Hoe vul je dit in voor een woonfunctie zonder te vervallen in een klassiek gebruik of verkaveling? Wil je geïnspireerd en geprikkeld worden, mee nadenken en input geven?

De provincie West-Vlaanderen, HoWest en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij nodigen je dan uit voor Woonlabo WVL².

WANNEER EN WAAR?

Dinsdag 20.02.2018 vanaf 13u30 tot 17u00
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries

PROGRAMMA

13u00 | Ontvangst van de deelnemers
13u30 | Verwelkoming Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde
13u40 | Keynotespreker Veerle Follens
Samenwerking tussen zeer verschillende actoren is haar uitgangspunt. In haar eigen
woorden gaat ze op zoek naar strategieën voor duurzame co-creatie. Ze doet dit om na te gaan hoe vervagende grenzen tussen publiek en privaat kunnen worden ingezet voor de huisvesting van wat maatschappelijk relevant is en aan het collectieve raakt.

15u25 | Inspirerende projecten
Via filmpjes en sprekers laten we projecten aan bod komen die anders kijken naar de
collectieve ruimte, woonmobiliteit, betaalbaarheid en intergenerationaliteit.

  • De Vloei (Stad Ieper)
  • Hybride woningmarkt (Igemo)
  • WoonCoop (onder voorbehoud)
  • Labland 
  • Kleinschalig wonen (Provincie Vlaams-Brabant)
  • Abbeyfield
  • Triamant

15u30 | Workshop: We laten je op een dynamische en interactieve manier nadenken over de herbestemming van een site.
17u00 | Einde

INSCHRIJVEN

Deelnemen aan WoonlaboWVL² is gratis. Inschrijven voor 17 februari 2018 is verplicht. 

Klik hier om in te schrijven

 

20 februari: Circular & Smart Cities

Hoe helpen sensoren, connectiviteit, blockchain en data de circulaire economie in de stad vooruit?

20 februari: Woonlabo WVL2

Studienamiddag over efficiënte invulling van ruimte

02 maart: Sociale duurzaamheid voor textiel- en modesector

Inspiratiedag binnen Schone Kleren Campagne

Projecten rond actief en gedeeld burgerschap

Oproep voor lokale besturen, van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Commissie

Hoe kan Vlaanderen klimaatbestendiger worden?

Een nieuw rapport van de Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen

Fietsnetwerken redden levens

Europese steden kunnen tot 10 000 vroegtijdige sterfgevallen vermijden