20 februari: Circular & Smart Cities

In een circulaire stad draait alles om verbondenheid. Het sluiten van kringlopen (van materialen, water, voedsel, energie en ruimte) kan alleen wanneer producenten, verwerkers, stadsdiensten en burgers samenwerken. Slimme technologie kan deze verbindingen veel makkelijker maken. We stellen op 20 februari een studie voor die we door Pantopicon en imec hierover lieten maken.

Vlaanderen Circulair liet door Pantopicon en imec onderzoeken hoe slimme technologie (smart tech) kan helpen om circulaire strategieën te realiseren. We benaderen smart tech daarbij ruimer dan enkel de Internet of Things: ook technologische trends als gebruik van smartphones, sensoren, blockchain en dataverwerking, privacy en platformen werden meegenomen in het onderzoek. 

Programma

9.00 - 10.00: Onthaal met koffie

10.00: Welkom door Marc Florquin
Gedeputeerde voor Economie Provincie Vlaams Brabant

10u10: Waarom doen we dit?
Jiska Verhulst, Transitiemanager Vlaanderen Circulair

10.20: Voorstelling studie Slimme Circulaire Stad
Nik Baerten
Founder & Future explorer bij Pantopicon

Ruben D'Hauwers
Project Manager Business Model Innovation bij imec

11.00: Smart Flanders
Nils Walravens
Senior Researcher bij imec - SMIT - Vrije Universiteit Brussel

11.30: AGORIA Circular Bytes
Helen Versluys
Experte Milieu en Circulaire Economie bij AGORIA

11.50: Circular South - Antwerpse slimme proeftuin voor Circulaire Economie
Gabriëlle van Zoeren
Programma-manager Circular South

12.10: Vragen en overleg

12.30: Lunch

Meer informatie en inschrijven

Deze eerste verkennende samenkomst over Circular & Smart Cities wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van Smart Hub Vlaams-Brabant, een initiatief van de provincie, VOKA, KULeuven en POM Vlaams-Brabant. Smart Hub Vlaams-Brabant stimuleert innovatie, bevordert samenwerking tussen ondernemingen, organisaties en kennisinstellingen en trekt (buitenlandse) investeringen aan. Eén van de vijf innovatieve clusters van de kennisregio Vlaams-Brabant is Cleantech. De provincie Vlaams-Brabant zal specifiek voor circulaire economie dit voorjaar ook een Business meetup organiseren.

 

20 februari: Circular & Smart Cities

Hoe helpen sensoren, connectiviteit, blockchain en data de circulaire economie in de stad vooruit?

20 februari: Woonlabo WVL2

Studienamiddag over efficiënte invulling van ruimte

02 maart: Sociale duurzaamheid voor textiel- en modesector

Inspiratiedag binnen Schone Kleren Campagne

Projecten rond actief en gedeeld burgerschap

Oproep voor lokale besturen, van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Commissie

Hoe kan Vlaanderen klimaatbestendiger worden?

Een nieuw rapport van de Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen

Fietsnetwerken redden levens

Europese steden kunnen tot 10 000 vroegtijdige sterfgevallen vermijden