18 december: SDG-vorming in Leuven

In de loop van 2017 organiseert het team Duurzame Ontwikkeling van het Departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP), CIFAL Flanders (het onderzoeks- en opleidingsinstituut van de Verenigde Naties) en Sustenuto, onze duurzaamheidscoach, vormingen in de Vlaamse provincies over de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Omdat het belangrijk is dat we de personeelsleden van alle bestuursniveaus in gans Vlaanderen bereiken, bieden we de SDG-opleidingen in 2017 gratis aan personeelsleden van Vlaamse steden en gemeenten, van Vlaamse provincies en van de Vlaamse overheid aan in “gemengde opleidingen”. Een succesvolle SDG-implementatie vraagt immers een hechte coördinatie van de beleidsinspanningen en verantwoordelijkheden tussen meerdere ministers (en beleidsdomeinen) en tussen meerdere beleidsniveaus, zowel nationaal als lokaal (met provincies, steden en gemeenten). 

Locatie: VAC Leuven

Sustenuto zal de SDG-handleiding voor overheidsorganisaties voor het eerst voorstellen aan de hand van een goed praktijkvoorbeeld (VDAB).

Er zal ook een SDG-oefening plaatsvinden en CIFAL Flanders, VVSG, VVP en het team Duurzame Ontwikkeling van de Vlaamse Overheid lichten kort hun programma toe. 

Registreer je voor deelname aan deze gratis opleidingen door middel van deze link :

https://goo.gl/forms/DnoNfqLYXQEsFEI63

28 november: Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit

Thema voor 2017: lokale bereikbaarheid

05 december: SDG-vorming in Gent

Voor ambtenaren van steden, gemeenten, provincies en Vlaamse overheid

Lifetime Achievement Award voor Ieperfest

250 evenementen in Vlaanderen gebruiken de Groenevent-scan

Praktische gids rond duurzamer bedrijfstextiel

De resultaten van een onderzoek naar duurzame en circulaire mogelijkheden

Innovatief vissysteem wint OVAM Ecodesign Award voor studenten

Ontwerp het product dat de wereld verandert!