16 mei: Brengt een circulatieplan meer mensen op de fiets?

Op dinsdag 16 mei organiseert Fietsberaad Vlaanderen samen met de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een studiedag in Leuven over verkeerscirculatie en fietsen. Ze onderzoeken welke maatregelen ruimte scheppen voor fietsers en de verkeersleefbaarheid bevorderen. Ze brengen het verhaal van Gent en Leuven, samen met dat van een kleinere gemeente.

De voormiddag start plenair, met een toelichting van de ambities, doelstellingen en concrete uitwerkingen van de 3 gemeenten. Daarna kunnen de aanwezigen kiezen uit thema's die essentieel zijn bij het tot stand komen van een circulatie- en verkeersleefbaarheidsplan, zoals communicatie, evaluatie en bijsturing, co-creatie en het managen van een veranderingsproces. Op basis van workshops bespreken we deze onderwerpen in kleine groepen.

In de namiddag volgt een begeleide fietstocht in het Leuvense langs concrete toepassingen op het terrein, gekoppeld aan een afsluitdrink.

Meer informatie en inschrijven

08 juni: Kick-off Green Deal Circulair Aankopen

Laat ons die grondstofkringlopen sluiten

13 juni: 25 jaar Vlaco

Symposium over de biologische kringloop, het fundament van de circulaire economie

28 mei: Feestelijke Opening Week van de Bij

Groot publieksfeest in De Panne

Belgische organisaties scoren op EMAS-awards

PMC Holding, Martin's Hotels en de FOD Mobiliteit en vervoer vallen in de prijzen

FRDO persprijs duurzame ontwikkeling

Voor Vlaanderen vallen Tine Hens, Guy Nantier en Annelies Roose in de prijzen

Oproep: samenwerking met India over duurzame stedelijke ontwikkeling

12 Europese steden krijgen de kans om banden te smeden met Indische stad