16 mei: Brengt een circulatieplan meer mensen op de fiets?

Op dinsdag 16 mei organiseert Fietsberaad Vlaanderen samen met de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een studiedag in Leuven over verkeerscirculatie en fietsen. Ze onderzoeken welke maatregelen ruimte scheppen voor fietsers en de verkeersleefbaarheid bevorderen. Ze brengen het verhaal van Gent en Leuven, samen met dat van een kleinere gemeente.

De voormiddag start plenair, met een toelichting van de ambities, doelstellingen en concrete uitwerkingen van de 3 gemeenten. Daarna kunnen de aanwezigen kiezen uit thema's die essentieel zijn bij het tot stand komen van een circulatie- en verkeersleefbaarheidsplan, zoals communicatie, evaluatie en bijsturing, co-creatie en het managen van een veranderingsproces. Op basis van workshops bespreken we deze onderwerpen in kleine groepen.

In de namiddag volgt een begeleide fietstocht in het Leuvense langs concrete toepassingen op het terrein, gekoppeld aan een afsluitdrink.

Meer informatie en inschrijven

25 april: Smart Cities of Things and Smart Government

Hoe kan innovatieve technologie een rol spelen in een leefbare en dienstbare samenleving?

24 april: Symposium Ecosysteemdiensten

Groene oplossingen voor maatschappelijke problemen

03 juni: Infosessie groendaken

Workshop over voordelen, aandachtspunten, aanleg en onderhoud

Vlaamse voedingsindustrie produceert meer met minder milieu-impact

Milieuanalyse laat positieve evolutie zien

Eerste Green Deal wil Gedeelde Mobiliteit een boost geven

76 partners engageren zich voor meer carpoolers en autodelers

Interafval start met denktank rond verpakkingsafval

Hoe kan de inzameling efficiënter en eenvoudiger?