14 april: Opleiding alternatieve woonvormen

Als er over bouwen en wonen gesproken wordt, wordt er als vanzelfsprekend gedacht aan appartementen, villas, rijwoningen,...Gezien de schaarste van de bouwgronden en de hoogte van de prijzen ervan en het feit dat bouwen alsmaar duurder wordt, beginnen alternatieve woonvormen de kop op te steken. 

Meestal zijn dit systemen die reeds hun doeltreffendheid bewezen hebben in het buitenland, maar hier nog onbekend en onbemind zijn. Voor een stuk is het zelfs de terugkeer naar woonvormen die hier vroeger als normaal beschouwd werden, maar in onmin geraakt zijn. Denk maar aan kangoeroewoningen, cohousing en meegroeiwoningen.

OMSCHRIJVING

In de opleiding worden de verschillende alternatieve woonvormen voorgesteld, met hun specifieke eigenschappen en vereisten. Deze woonvormen worden geanalyseerd vanuit verschillende standpunten:

  • juridisch
  • stedenbouwkundig
  • ontwerpmatig
  • praktisch

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING

Na het volgen van de opleiding heeft men een duidelijker beeld van de verschillende woonvormen. Men kan de voorstellen en ideën hieromtrent beter inschatten en kaderen.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD

Deze opleiding richt zich tot ontwerpers zoals architecten, studiebureaus, stedebouwkundigen alsook tot bouwpromotoren.

PROGRAMMA

SESSIE 1: Waarom een alternatief op het individueel wonen?

SESSIE 2: Stedenbouwkundige en technische aspecten van toepassing op deze gemeenschappelijke woonvormen. 

 

Meer informatie en inschrijven

25 april: Smart Cities of Things and Smart Government

Hoe kan innovatieve technologie een rol spelen in een leefbare en dienstbare samenleving?

24 april: Symposium Ecosysteemdiensten

Groene oplossingen voor maatschappelijke problemen

03 juni: Infosessie groendaken

Workshop over voordelen, aandachtspunten, aanleg en onderhoud

Vlaamse voedingsindustrie produceert meer met minder milieu-impact

Milieuanalyse laat positieve evolutie zien

Eerste Green Deal wil Gedeelde Mobiliteit een boost geven

76 partners engageren zich voor meer carpoolers en autodelers

Interafval start met denktank rond verpakkingsafval

Hoe kan de inzameling efficiënter en eenvoudiger?