13 juni: 25 jaar Vlaco

Vlaco behartigt al 25 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Om haar werk in de kijker te zetten, staat het jaarlijkse symposium van de vzw dit keer in het teken van de biologische kringloop, het fundament van de circulaire economie.

Het belooft een topeditie te worden met erg interessante workshops en sprekers. Zo kunt u de conclusies van het Digestaat op Maat-traject meepikken of een workshop volgen over productdifferentiatie of de compostproef in Boutersem. Maar er is ook aandacht voor het CO2-verhaal. De hamvraag: op welke manier kunnen we de andere kringloopthema’s voor kinderen op de kaart zetten?

Red de restjes

In de workshop ‘Red de restjes’ leert u alles over de strijd tegen voedselverlies. De workshop gaat uit van het Vlaams Netwerk van lokale besturen tegen voedselverlies. Dat ‘lerende netwerk’ kadert in één van de actiepunten van het uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Vergelijkbaar Bedrijfsafval en de ketenroadmap Voedselverlies. Samen streven ze immers naar een reductie van voedselverlies met 15 procent. De OVAM trekt het project samen met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Ook Komosie (de koepel van milieuondernemers in de sociale economie), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Vlaco zijn betrokken bij het netwerk.

Het symposium vindt plaats in Mechelen op 13 juni 2017.

Meer informatie over het programma vindt u hier.

25 september: MO-lezing over de impact van het bedrijfsleven

Als ondernemers de bottomline kunnen veranderen, kunnen ze ook de wereld veranderen

21 september: Car Free Day

Kies voor fiets, openbaar vervoer of carpool

24 oktober: Najaarsconferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens

Over e-fleet management en resultaten RFI

Twee derde broeikasgasuitstoot van Vlaamse consumptie in het buitenland

De consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner

Ecologisch herstel van de Oude Kale in Landegem

Een betere waterkwaliteit en een waardevoller waterloop

Meer dan 2000 milieuovertreders bestuurlijk beboet

De boetes zijn ten voordele van het Minafonds