13 juni: 25 jaar Vlaco

Vlaco behartigt al 25 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Om haar werk in de kijker te zetten, staat het jaarlijkse symposium van de vzw dit keer in het teken van de biologische kringloop, het fundament van de circulaire economie.

Het belooft een topeditie te worden met erg interessante workshops en sprekers. Zo kunt u de conclusies van het Digestaat op Maat-traject meepikken of een workshop volgen over productdifferentiatie of de compostproef in Boutersem. Maar er is ook aandacht voor het CO2-verhaal. De hamvraag: op welke manier kunnen we de andere kringloopthema’s voor kinderen op de kaart zetten?

Red de restjes

In de workshop ‘Red de restjes’ leert u alles over de strijd tegen voedselverlies. De workshop gaat uit van het Vlaams Netwerk van lokale besturen tegen voedselverlies. Dat ‘lerende netwerk’ kadert in één van de actiepunten van het uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Vergelijkbaar Bedrijfsafval en de ketenroadmap Voedselverlies. Samen streven ze immers naar een reductie van voedselverlies met 15 procent. De OVAM trekt het project samen met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Ook Komosie (de koepel van milieuondernemers in de sociale economie), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Vlaco zijn betrokken bij het netwerk.

Het symposium vindt plaats in Mechelen op 13 juni 2017.

Meer informatie over het programma vindt u hier.

08 juni: Kick-off Green Deal Circulair Aankopen

Laat ons die grondstofkringlopen sluiten

13 juni: 25 jaar Vlaco

Symposium over de biologische kringloop, het fundament van de circulaire economie

28 mei: Feestelijke Opening Week van de Bij

Groot publieksfeest in De Panne

Belgische organisaties scoren op EMAS-awards

PMC Holding, Martin's Hotels en de FOD Mobiliteit en vervoer vallen in de prijzen

FRDO persprijs duurzame ontwikkeling

Voor Vlaanderen vallen Tine Hens, Guy Nantier en Annelies Roose in de prijzen

Oproep: samenwerking met India over duurzame stedelijke ontwikkeling

12 Europese steden krijgen de kans om banden te smeden met Indische stad