09 juni: Belgisch zeezand: een schaars goed?

De studiedag zandwinning van 2017 wordt dit jaar door de FOD Economie georganiseerd in Hotel Andromeda te Oostende. Met zicht op zee leggen ze zich toe op de vraag: "Is Belgisch zeezand een schaars goed?".

In de voormiddag houden ze het traditioneel met een overzicht van de resultaten van de monitoring. Daarna komen een update van het milieueffectenrapport over de zandwinning in controlezones 1, 2 en 3 en het project TILES (Transnationale en Integrale Langetermijn mariene Exploitatie Strategieën) aan bod, evenals het onderzoek naar een nieuw referentieniveau voor zandwinning. Zeegra, de Beroepsvereniging van invoerders en producenten van gebaggerde zeegranulaten, sluit de voormiddagsessie af.

In de namiddag bezoeken ze een bedrijf actief in de zandwinningssector en gaan ze aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin. 

Programma en inschrijving

 

08 juni: Kick-off Green Deal Circulair Aankopen

Laat ons die grondstofkringlopen sluiten

13 juni: 25 jaar Vlaco

Symposium over de biologische kringloop, het fundament van de circulaire economie

28 mei: Feestelijke Opening Week van de Bij

Groot publieksfeest in De Panne

Belgische organisaties scoren op EMAS-awards

PMC Holding, Martin's Hotels en de FOD Mobiliteit en vervoer vallen in de prijzen

FRDO persprijs duurzame ontwikkeling

Voor Vlaanderen vallen Tine Hens, Guy Nantier en Annelies Roose in de prijzen

Oproep: samenwerking met India over duurzame stedelijke ontwikkeling

12 Europese steden krijgen de kans om banden te smeden met Indische stad