09 juni: Belgisch zeezand: een schaars goed?

De studiedag zandwinning van 2017 wordt dit jaar door de FOD Economie georganiseerd in Hotel Andromeda te Oostende. Met zicht op zee leggen ze zich toe op de vraag: "Is Belgisch zeezand een schaars goed?".

In de voormiddag houden ze het traditioneel met een overzicht van de resultaten van de monitoring. Daarna komen een update van het milieueffectenrapport over de zandwinning in controlezones 1, 2 en 3 en het project TILES (Transnationale en Integrale Langetermijn mariene Exploitatie Strategieën) aan bod, evenals het onderzoek naar een nieuw referentieniveau voor zandwinning. Zeegra, de Beroepsvereniging van invoerders en producenten van gebaggerde zeegranulaten, sluit de voormiddagsessie af.

In de namiddag bezoeken ze een bedrijf actief in de zandwinningssector en gaan ze aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin. 

Programma en inschrijving

 

25 april: Smart Cities of Things and Smart Government

Hoe kan innovatieve technologie een rol spelen in een leefbare en dienstbare samenleving?

24 april: Symposium Ecosysteemdiensten

Groene oplossingen voor maatschappelijke problemen

03 juni: Infosessie groendaken

Workshop over voordelen, aandachtspunten, aanleg en onderhoud

Vlaamse voedingsindustrie produceert meer met minder milieu-impact

Milieuanalyse laat positieve evolutie zien

Eerste Green Deal wil Gedeelde Mobiliteit een boost geven

76 partners engageren zich voor meer carpoolers en autodelers

Interafval start met denktank rond verpakkingsafval

Hoe kan de inzameling efficiënter en eenvoudiger?