08 februari: Inspiratiedag groene warmte

Klimaatneutraal worden tegen 2050: het is een streefdoel waar veel wordt over gesproken. Maar weinigen weten welke revolutionaire verandering dit inhoudt. Waar het gaat over verwarming, moeten niet enkel de fossiele brandstoffen steenkool en aardolie op de schop, maar moeten we ook een visie ontwikkelen om los te komen van aardgas.

Steden en gemeenten hebben een belangrijke taak in het voorbereiden van de transitie naar duurzame verwarmingssystemen en -praktijken, en in de bijbehorende opmaak van gemeentelijke energieplannen. Met deze inspiratiedag willen we lokale besturen kennis aanreiken over groene warmte in de breedste zin: dat gaat over warmtenetten, maar ook over grondig renoveren en isoleren van de woning, over warmtepompen, over zonneboilers, over groen gas en de kleinschalige verbranding van biomassa.​ 

Lees meer en schrijf in.

02 maart: Sociale duurzaamheid voor textiel- en modesector

Inspiratiedag binnen Schone Kleren Campagne

01 februari: Inaugurale rede van de leerstoel voor duurzame transformatie

Gratis lezing van Wayne Visser aan Antwerp Management School

20 februari: Woonlabo West-Vlaanderen

Hoe vullen we op een creatieve en efficiënte manier onze ruimte in?

Oostende stopt met ballonnen

Schadelijk voor het milieu en dieren

Antwerpen op zoek naar duurzame projecten

Vraag steun aan vanuit projectenfonds

De Burgerschool komt naar Oost-Vlaanderen

Dien je klimaatproject in