02 februari: Proeven van VITO-onderzoek

VITO nodigt alle Vlaamse ambtenaren uit op de zevende editie van de VITO-proevertjes. Op deze infonamiddag presenteert VITO vijf inspirerende en verrassende verhalen uit haar onderzoekdomein als inspiratiebron voor toekomstige, gezamenlijke projecten. 

De VITO-proevertjes richten zich vooral tot medewerkers van de Vlaamse Overheid die geïnteresseerd zijn in beleidsondersteunend en beleidsvoorbereidend onderzoek.

PROGRAMMA

13:30 Ontvangst
14:00 Situering (Roger Dijkmans)
14:10 5 verhalen van VITO (telkens 15 minuten met korte vraagstelling):

  • Afvalstromen doorgelicht: ik zie, ik zie wat… (Kris Broos)
  • Insecten en algen als bron van chemische producten (Leen Bastiaens)
  • Iflexis: van fijn stof tot Alzheimer (Patrick De Boever)
  • Uw omgeving beter dan ooit opgevolgd met Copernicus (Jurgen Everaert)
  • Huidige stand van de batterijtechnologie (Jeroen Büscher)

16:00 Gelegenheid tot verdere vragen en discussie tijdens de receptie
17:30 Einde​

ALGEMENE INFORMATIE

​DATUM 
Vrijdag 2 februari 2018

TIJDSTIP 
13:30 – 17:30

PLAATS 
Graaf de Ferrarisgebouw

00.G.20 en 00.G.21 
Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel ​

INSCHRIJVING
Gelieve in te schrijven voor 26 januari 2018


DEELNAMEKOSTEN 
Deelname is gratis

 

02 maart: Sociale duurzaamheid voor textiel- en modesector

Inspiratiedag binnen Schone Kleren Campagne

01 februari: Inaugurale rede van de leerstoel voor duurzame transformatie

Gratis lezing van Wayne Visser aan Antwerp Management School

20 februari: Woonlabo West-Vlaanderen

Hoe vullen we op een creatieve en efficiënte manier onze ruimte in?

Oostende stopt met ballonnen

Schadelijk voor het milieu en dieren

Antwerpen op zoek naar duurzame projecten

Vraag steun aan vanuit projectenfonds

De Burgerschool komt naar Oost-Vlaanderen

Dien je klimaatproject in