01 februari: Inaugurale rede van de leerstoel voor duurzame transformatie

Professor Wayne Visser zal in zijn inaugurale rede zijn aanpak uiteenzetten om geïntegreerde waarde te creëren, niet alleen voor het bedrijf en de shareholders, maar ook voor de stakeholders, de samenleving en de toekomstige generaties. Interesse in de crisis van het duurzaamheidsbeleid en de aanpak om die te fixen door een structurele transformatie van het economisch systeem? Inschrijven kan via deze link.

De leerstoel voor duurzame transformatie

Met deze leerstoel voor duurzame transformatie versterkt Antwerp Management School (AMS) haar langdurige engagement om de leiders van de toekomst voor te bereiden op de globale duurzaamheidsuitdagingen. De school wil een dynamische kracht zijn voor duurzame verandering door het bedrijfsleven. De leerstoel wordt ondersteund door BASF Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en Randstad België.

Professor Wayne Visser

Professor Wayne Visser wordt erkend als global thought leader in duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en mondiale duurzaamheid. Bovendien ontving hij de Global CSR Excellence & Leadership Award. Zijn werk als een strategieanalist, duurzaamheidsadviseur, MVO-expert, futurist en professioneel spreker heeft hem voor meer dan 150 klanten al naar 74 landen gebracht in de voorbije 30 jaar.

Inaugurale rede

Wayne Visser licht al een tipje van de sluier op over de inhoud van zijn inaugurale rede: “Duurzame transformatie en geïntegreerde waardecreatie vormen de voedingsbodem van een positieve, door oplossingen gedreven aanpak van onze mondiale uitdagingen. Het erkent dat de MVO- en duurzame bedrijfsagenda is verschoven naar het transformeren van ons economisch systeem, het heroverwegen van onze bedrijfsmodellen en het herontwerpen van onze producten en diensten. Dit is de volgende industriële revolutie.” Hopelijk zal Professor Visser de oprichting van ‘corporate leadership groups’ toelichten waarin deelnemers de veelheid aan duurzame transformaties op vlak van veerkrachtige, digitale, toegankelijke-, circulaire en welzijnseconomieën willen bevorderen.

Praktisch

  • 18u tot 21u30
  • Universiteit Antwerpen, R-Building Room 001, Rodestraat, Antwerpen 

Inschrijven
 

20 februari: Circular & Smart Cities

Hoe helpen sensoren, connectiviteit, blockchain en data de circulaire economie in de stad vooruit?

20 februari: Woonlabo WVL2

Studienamiddag over efficiënte invulling van ruimte

02 maart: Sociale duurzaamheid voor textiel- en modesector

Inspiratiedag binnen Schone Kleren Campagne

Projecten rond actief en gedeeld burgerschap

Oproep voor lokale besturen, van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Commissie

Hoe kan Vlaanderen klimaatbestendiger worden?

Een nieuw rapport van de Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen

Fietsnetwerken redden levens

Europese steden kunnen tot 10 000 vroegtijdige sterfgevallen vermijden