01 - 03 oktober: Studiebezoek aan Kopenhagen

Speciaal voor burgemeesters en schepenen (eventueel vergezeld door een of meer ambtenaren en/of gemeenteraadsleden) organiseren VVSG en Fietsberaad Vlaanderen een studiebezoek aan het tot de verbeelding sprekende Kopenhagen.

Kopenhagen wil tegen 2025 koolstof-neutraal zijn. Een vermetele doelstelling. Deze stad praat niet alleen over klimaatbeleid, maar doet er vooral veel aan. Op het programma staan (onder voorbehoud) ontmoetingen met:

  • Kopenhaags schepen Morten Kabell,
  • de directeur van de Deense Fietsersbond Klaus Bondam
  • de Vlaming Hans Bruyninckx, hoofd van het Europees Milieu-Agentschap, dat in Kopenhagen is gevestigd.

Daarnaast zijn er meerdere bezoeken ter plaatse, te voet of per fiets, langs tal van wijken en projecten die lokaal klimaatbeleid tastbaar maken.

De reis verloopt in samenwerking met de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement, die in dezelfde periode een bezoek brengt aan de Deense hoofdstad.

Meer informatie en inschrijven

25 september: MO-lezing over de impact van het bedrijfsleven

Als ondernemers de bottomline kunnen veranderen, kunnen ze ook de wereld veranderen

21 september: Car Free Day

Kies voor fiets, openbaar vervoer of carpool

24 oktober: Najaarsconferentie Platform Elektrische Bedrijfswagens

Over e-fleet management en resultaten RFI

Twee derde broeikasgasuitstoot van Vlaamse consumptie in het buitenland

De consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner

Ecologisch herstel van de Oude Kale in Landegem

Een betere waterkwaliteit en een waardevoller waterloop

Meer dan 2000 milieuovertreders bestuurlijk beboet

De boetes zijn ten voordele van het Minafonds