01 - 03 oktober: Studiebezoek aan Kopenhagen

Speciaal voor burgemeesters en schepenen (eventueel vergezeld door een of meer ambtenaren en/of gemeenteraadsleden) organiseren VVSG en Fietsberaad Vlaanderen een studiebezoek aan het tot de verbeelding sprekende Kopenhagen.

Kopenhagen wil tegen 2025 koolstof-neutraal zijn. Een vermetele doelstelling. Deze stad praat niet alleen over klimaatbeleid, maar doet er vooral veel aan. Op het programma staan (onder voorbehoud) ontmoetingen met:

  • Kopenhaags schepen Morten Kabell,
  • de directeur van de Deense Fietsersbond Klaus Bondam
  • de Vlaming Hans Bruyninckx, hoofd van het Europees Milieu-Agentschap, dat in Kopenhagen is gevestigd.

Daarnaast zijn er meerdere bezoeken ter plaatse, te voet of per fiets, langs tal van wijken en projecten die lokaal klimaatbeleid tastbaar maken.

De reis verloopt in samenwerking met de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement, die in dezelfde periode een bezoek brengt aan de Deense hoofdstad.

Meer informatie en inschrijven

05 oktober: De Stadsrand in verandering

De VRP en Infopunt Publieke Ruimte organiseren samen een studienamiddag over publieke ruimte in de stadsrand.

01 - 03 oktober: Studiebezoek aan Kopenhagen

Focus op klimaatbeleid en mobiliteit

Vlaamse Overheid bouwt duurzaam met GRO

'Vanuit de circulaire gedachte brengen we de volledige levensduur van een gebouw in rekenschap.'

Vlaanderen engageert zich voor circulaire economie

1,7 miljoen euro voor de Green Deal

De Landgenoten wint Radicale Vernieuwers

1000 boeren en burgers die samen landbouwgrond beheren